Hoe worden de oplage, AVE en het bereik voor printmedia vastgesteld?

Bas Nelen

Laatste update 9 maanden geleden

Oplage en AVE

De oplage en de AVE (advertentiewaarde/mediawaarde) is gebaseerd op de waarden van het Handboek van de Nederlandse pers. Voor de AVE wordt altijd gekeken naar de totale oppervlakte van een artikel ten opzichte van de paginagrootte.
Voorbeeld: geeft het Handboek van de Nederlandse pers een advertentiewaarde van €500 euro voor een pagina aan, maar betreft het artikel een achtste van de pagina, dan delen we €500,- door acht, wat neerkomt op 500/8= €62,5.


Het bereik

Het bereik van print publicaties is de oplage x 2,4. Daarmee kom je op het gemiddeld aantal keer dat een publicatie gelezen wordt. 

Was dit artikel behulpzaam?

0 van 0 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht